top of page
Abstract Futuristic Background

Vállalati vagyon

Szellemi vagyon, online termék és vagyoni értékű jogok értékelése

A cégek legértékesebb eszközei közé tartozhatnak az immateriális javak és a speciális vagyonelemek. Sok vállalkozás termékfejlesztése, online terméke, vagy vagyoni értékű joga értékesebbé vált mint a tárgyi eszközök összessége, leginkább ezen immateriális vagyonelemek segítségével járulnak hozzá a vállalat értékének folyamatos növeléséhez.

Az innovatív és kreatív vállalkozások számára nyújt fontos és hasznos segítséget a szellemi vagyon értékelése, mivel a rohamosan fejlődő világunkban ezeket a speciális vagyonelemeket már nem lehet figyelmen kívül hagyni. A szellemi tulajdon az eszközök széles skáláját öleli fel, a termékfejlesztésektől és szoftverkódtól a márkalogókig, sőt az ügyféladatbázisok is ide tartoznak. Sok vállalkozás számára ezek az immateriális javak a siker kulcsa.

szellemi.jpg

Szellemi vagyon

Ahhoz, hogy a szellemi vagyon értékkel bírjon, mérhető gazdasági hasznot kell generálnia a tulajdonosának, vagy növelnie kell más kapcsolódó eszközök értékét. A szellemi vagyon értékelésével mérhetők a technológia transzferek és a technológiák hasznosításának várható folyamatai. A szellemi vagyon értéke jelentős lehet, még akkor is, ha piacra lépés küszöbén ez elsőre alacsonynak látszik.

Webshop, vagy online termék

Az online termék értékének megállapítását sok összetevő befolyásolhatja, hogy a számításnál a teljes kép kirajzolódhasson, logikus szempontok szerint kell az adatokat összegezni. A piaci értékét csak ezen értékvezérlők figyelembe vételével kaphatjuk meg.

web - online.jpg
bérleti.jpg

Szerződések és jogok

Vagyoni értékű jognak tekinthetők a pénzben kifejezhető értékkel bíró jogok, ilyenek a beszállítói szerződések, bérleti vagy üzemeltetési jogok - mely ingatlanokhoz és eszközökhöz is köthetők. A kitermelési és bányászati jog is forgalomképes vagyoni értékű jog, és mint ilyen, értékelhető. 

Ingatlanvagyon

A vállalatok részére egyre gyakoribbá válnak a vagyon és ingatlan-értékbecslések, mivel a cégvezetők egyre tudatosabban tervezik a jövőt és pontosan szeretnék megismerni az általuk irányított társaság valós vagyoni hátterét. Leginkább akvizíció előtt merül fel a kérdés, hogy valójában mennyit is érnek vagyontárgyaik. 

x.jpg
5.png

Szellemi vagyon értékképzése

Fejlettebb cégek vagyonában a szellemi tulajdon összértéke már több mint 65%-át teszi ki. Ez a százalék azonban nem egységes, jelentősen eltérhet az iparágtól és a vállalat specifikus fókuszától. Ahogy nő a szellemi vagyon hozzájárulása a vállalat értékéhez, úgy válik egyre szükségesebbé a szellemi típusú vagyontárgyak módszeres azonosítása, értékelése és elemzése. 

A szellemi vagyon immateriális eszköz, mely gazdasági tulajdonságai által testesül meg, nincs anyagi (materiális) megnyilvánulása, de jogokat és gazdasági hasznot keletkeztet a tulajdonosának. A szellemi vagyon értéke a kapcsolódó jogokból, például szabadalomból, védjegyből származik és a használati értékét a jövőben várható cash flow elemek nettó jelenértékeként lehet kiszámítani.

Az értékelés megbízhatóságának növelése érdekében, a szellemi vagyont mátrixszerűen legalább két független módszer segítségével érdemes értékelni. Az így kapott eredmények hitelesebb következtetésekre vezetnek, valamint segítenek áthidalni az információk elérhetőségének és pontosságának problémáját. A költség és a jövedelemalapú, vagy piac és jövedelemalapú módszerek ötvözése olyan értéktartományt eredményez, amely jó alapot szolgáltathat a szellemi vagyon értékesíthetőségéhez.

Megfelelően kidolgozott üzleti terv esetén fő módszerként, a diszkontált cash-flow (DCF) számítási módszert alkalmazzuk, ahol a tőkebefektetők által elvárt megtérülés mértékét - a jövőben termelődő, szabadon felhasználható pénzvagyon tükrében vizsgáljuk. A modell tartalmazza az alkalmazási módokat, a végfelhasználói piacokat, a szellemi vagyon hasznosítási útját és annak ütemezését, valamint a költségeket és a bevételeket.

3.png

Webshop, vagy online termék értékképzése

Az egyedi dolgot nyújtó, jól működő és bejáratott webáruház vagy online termék jelentős értéket képviselhet, A webáruház vagy az online termék értékelését számos szempontból és oldalról közelíthetjük meg. A legfontosabb mutatók a cash-flow, a látogatottság és hirdetések, vagy a vásárlási statisztikák.

A digitális típusú termékek (eszközök) értékképzésére, árazási módszerére Magyarországon nincs transzparens piac, ezért egyedi mivoltuk miatt, az eladási (forgalmi) értéküket csak jövedelemtermelő képességük alapján javasolt megállapítani.

Több jövedelemalapú számítás áll rendelkezésre a webáruházak vagy online termékek értékének meghatározására. A leginkább elfogadott módszer a nettó jelenérték számítás, a diszkontált cash flow (DCF) elemzés. A másik modell a CAPM (tőkésítési) módszer, az éves nettó jövedelem (eredmény) alapján a befektetett tőke várható hozama, vagyis a tőke megtérülésének kiszámítása.

A fentiek alapján, az EBITDA típusú értékelési módszer hazánkban torz értéket adhat, csak a határon átnyúló szolgáltatók, vagy jelentős bevétellel és piaci lefedettséggel rendelkező cégek esetén javasolt a módszer használata.

1.png

Szerződések és jogok értékképzése

Gyakran a társaságok versenyképességének alapját a vagyoni értékű jogok biztosítják és így a cégek legértékesebb eszközei közé tartoznak. Vagyonértékelésnél ezek a speciális szerződések és jogok jelentősen növelhetik a vállalatok értékét. Ezek a bérleti vagy üzemeltetési (immateriális) javak, a vállalatok életében egyre nagyobb szerepet töltenek be.

A vagyoni értékű jogoknál nem a tulajdonjog teljessége az értékbecslés célja, hanem egy részjog, tehát a bérleti vagy üzemeltetési jog értékének a meghatározása a cél. A bérleti vagy üzemeltetési jog, a tulajdonjognál alacsonyabb rendű részjog. Az ilyen jogoknak jól elkülöníthető a jövedelemtermelő képessége, így jelenértékük hozamszámítással meghatározhatók. 

A bányajog értékelését számos szempontból és oldalról kell megközelíteni. A legfontosabb mutatók a bevételek és költségek aránya, valamint a várható piaci mozgások elemzése. Ezen jogok végső értékére jelentős befolyással bír a nyersanyagok piaci tendenciája. A bányajog értékét a kitermelhető mennyiség és annak költségeit figyelembe véve, maradványértékeléssel lehet megközelíteni.

A bánya vagy kitermelési jog értékét jelentősen befolyásolhatja, ha a kitermelőt rekultivációs kötelezettség is terheli. Ez a szemlélet egyre fontosabb szerepet kap a meglévő bányászati feltételek mellett, így a kitermelés tekintetében egyre jelentősebb súllyal jelenik meg a környezetvédelem, a természetvédelem és az örökségvédelem. 

3.png

Ingatlanvagyon értékbecslés

Az ingatlan-értékbecslés olyan stratégiai eszköz, amely az adott vállalkozás üzleti stratégiájának részét képezi. A cégvezetők gyakran szembesülnek azzal a ténnyel, hogy a társaságok könyv szerinti nyilvántartása már elavult. Általában a számviteli nyilvántartásokban az ingatlanok csökkentett értéken szerepelnek, így ezen kimutatások nem piaci értéket mutatnak. Ezért értékesítés előtt szükséges vizsgálni a társaság tulajdonában lévő ingatlanvagyon forgalmi értékét. 

Vállalti értékbecsléseknél szerteágazó gazdasági ismeretekre van szükség, hogy a megfelelő eredményt tudjuk elérni az üzleti célok támogatásánál, beleértve a finanszírozás, a jelentések készítése, a döntéshozatal, a befektetés vagy a kockázatkezelés területét.

Értékbecslésekben, ha az ingatlantípus lehetővé teszi, három számítási módszert alkalmazok. Ezen módszerek a piaci forgalmi értékbecslés, a hozamalapú értékelés és a költség elvű értékbecslés. Fejlesztési területeknél szükség szerint maradványértékelést is végzek. Az értékelési szakvéleményeim kielégítik a többszörösen módosított Európai Értékbecslési Szabványok (EVS) és a nemzetközi IVSC módszertan irányelveit.

bottom of page