top of page
Előlap2a.png

Cégérték számítás

Az ingyenes, vagy olcsó könyvvitel alapú cégérték számítás jelentős probléma, mivel rátaszorzó kialakításnál nem történnek meg azok az elemzések, amelyek nélkül valós cégértéket nem lehet képezni. Az ilyen értékszámítások nem veszik figyelembe a vállalat vagyoni hátterét, elfogadják a vagyontárgyak számviteli értékcsökkenését, ezen nyilvántartások gyakran valótlan képet mutathatnak. Kockázatosak azok az értékképzések, ahol az értékelők csak egy módszerre támaszkodnak és nincsenek újraértékelve a vizsgált társaság vagyonelemei és átvilágítás nélkül elfogadásra kerülnek a nyilvántartott értékek.

 

A kis és középvállaltok életében jelentős értéktöbblettel bírnak vagyontárgyaik (ingatlanok, termelőeszközök, gépjárművek, stb.), vagy immateriális vagyonelemeik, a vagyoni értékű jogok - a több évre szóló szerződések. A könyvvitelben ezek az értékmeghatározók sokszor hanyagul vannak kezelve (rosszul, vagy nem szerepeltetik), pedig a társaság működését meghatározó szerződések biztosíthatják a cég bevételének nagy részét. Nem beszélve a speciális vagyonelemek értékképzésének elmaradásáról - web shop, online termék, bérleti jog, bányajog, szellemi vagyon, projektterv, stb.

 

A használt módszerek megnevezése alapvetően cégvagyon és DCF hozamszámításon alapuló értékelés.

A vagyonalapú cégértékelési módszerrel a vállalat értékét bizonyos időpontban meglévő ingatlanok, eszköz, immateriális vagyonelemek, illetve források és vagyoni értékű jogok alapján kerül meghatározása.

A diszkontált cash-flow (DCF) hozammódszer a vállalatérték becslésekor a tőkebefektetők által elvárt megtérülés mértékét, a jövőben termelődő, szabadon felhasználható pénzvagyon tükrében vizsgálja. Legnagyobb előnye, hogy a korábbi módszerektől eltérően a pénz időértékét is figyelembe veszi, tehát a vállalkozás értéke a jövőben várható pénzáramlásoktól, illetve ezek kockázatától is függ, ugyanis múltbéli adatokra épül és meghatározott növekedési ütemmel számol. Ennél a számítási modellnél, ha felületesen történik az inputadatok kiválasztása, akkor ez jelentős tévedést okozhat a végső értékképzésnél.

Gyakorlati vállalatfejlesztés

A működésképtelen vállalatirányítási rendszerek, a vállalatok mindennapjaiban jelentős nehézséget okoznak. Azok a vállalatok, amelyek nem ismerik fel a hiba forrását, folyamatosan újratermelik a rendszerből fakadó problémahalmazt és az üzleti fejlődésükben gyakran megragadnak. A fennálló rendszerhiba, a szervezeten belül feszültséget okoz és a hatékony működéstől veszi el az energiát.

Bármekkora egy vállalkozás mérete, krízishelyzetnél olyan problémákba ütközhet, amelyek negatívan befolyásolják a normális működését. A válság számos formát ölthet, lehet lassú erodálódás, vagy gyorsan lezajló folyamat. A válságot okozhatja piaci, gazdálkodási, menedzsment, vagy irányítási rendszerhiba is.

A vállalatok, életciklusuk során sokszor kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor az egyes szakmai részterületek fejlesztése már nem elegendő. Ilyen lehet az, amikor egy családi vállalkozás működése eléri azt a komplexitást, amit a tulajdonos már nem tud egymaga átlátni, így vállalkozását már nem tudja „kézi vezérléssel” irányítani. Középvállalatok esetében gyakori, hogy a tulajdonos tudatában van annak, hogy vállalata jóval saját lehetőségei alatt teljesít, de a potenciális kockázatok miatt nehezen vállalja be a vállalat átszervezését, új növekedési pályára állítását.

Ezért fontos a stratégiai szemléletmód, mivel az üzleti kultúra és szervezeti struktúra jelentősen befolyásolhatja egy adott társaság jövedelemtermelő képességét, ezért a vállalatoknak közép és hosszútávú célokat kell kitűzne és ehhez stratégiákat alkotnia. Összefoglalva, a fennálló nehézségek megoldásához tudunk vállalatfejlesztési segítséget nyújtani.

Vállalati vagyon értékbecslése

Megbízásaink során mindig szem előtt tartjuk, hogy az értékbecslés olyan stratégiai eszköz, amely az adott vállalkozás üzleti stratégiájának részét képezi. A vagyonértékelő munkánkkal aktív szerepet is vállalunk a gazdálkodó szervezetek átalakulásában, vagy új társaságok apportértékelésnél, továbbá eszközértékesítési eljárásoknál. Elsősorban nagyobb értékű vállalati és üzleti ingatlanok vonatkozásában vállalunk értékbecsléseket, mely területen jelentős tapasztalattal és referenciákkal rendelkezünk.

Minden akvizíció előtt felmerül a kérdés, hogy valójában mennyit is ér az adott vagyontárgy, mivel a számviteli nyilvántartásban csak avultatott értékek szerepelnek, ezért is szükséges vizsgálni a társaság tulajdonában lévő nettó vagyon forgalmi értékét. A cégvezetők gyakran szembesülnek azzal a ténnyel, hogy a társaságok könyv szerinti nyilvántartása már elavult. A vagyon és ingatlan-értékbecslések a vállalatok részére egyre gyakoribbá válnak, mivel a jövőt egyre tudatosabban tervezik a cégvezetők és pontosan szeretnék megismerni az általuk irányított társaság valós vagyoni hátterét.

Célunk, hogy megbízható alapot biztosítsunk az ingatlanokkal kapcsolatos vállalati döntésekhez. Az értékbecsléseinket a szükséges helyzetekhez és igényekhez igazítjuk, az érték megállapítást akár hozamalapon a jövedelemtermelő képességhez, vagy piaci alapon a forgalomi képességhez igazíthatjuk – szükség alapján pótlási értékbecslést is alkalmazunk. Gyakran bonyolult helyzetek is előállnak, mivel ingatlanokhoz akár vagyoni értékű jogok is kötődhetnek, például bérleti, vagy kitermelési jogok.

Képesek vagyunk komplett feladatokat átlátni és megoldani. Vállalati értékbecsléseknél szerteágazó gazdasági ismeretekre van szükség, hogy a megfelelő eredményt tudjuk elérni az üzleti célok támogatásánál, beleértve a finanszírozás, a jelentések készítése, a döntéshozatal, a befektetés vagy a kockázatkezelés területét.

Értékbecsléseinkben, ha az ingatlantípus lehetővé teszi, három számítási módszert alkalmazunk. Ezen módszerek a piaci forgalmi értékbecslés, a hozamalapú értékelés és a költség elvű értékbecslés. Fejlesztési területeknél szükség szerint maradványértékelést is végzünk. Az értékelési szakvéleményeink kielégítik a többszörösen módosított Európai Értékbecslési Szabványok (EVS) és a nemzetközi IVSC módszertan irányelveit. Megfelelünk az 1993. évi LXXVIII. törvény 64/B. §, 2009. évi LXXVI. törvény 27-30. §-ai, 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet üzletszerűen végzett ingatlanvagyon értékelő és közvetítői tevékenység folytatás feltételeinek és az eljárás részletes szabályainak. A rendelet alapján a Biró László ingatlanvagyon értékelő jogosultságának sorszáma: 7/2010.

bottom of page